Kompleksowy program rozwoju OWP w gminie Zblewo

O projekcie

Projekt realizowany przez gminę Zblewo (powiat starogardzki) w partnerstwie z Centrum Edukacyjnym IDEA, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

 • Oś priorytetowa: Edukacja;
 • Działanie: Edukacja przedszkolna;

Głównym założeniem projektu jest utworzenie nowych 45 miejsc trwałych w edukacji wczesnoszkolnej na terenie gminy Zblewo, poprzez działania takie jak:

 • Zakup mebli oraz pomocy dydaktycznych (doposażenie i stworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolach);
 • Zatrudnienie nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego do powstającego właśnie przedszkola na terenie gminy;
 • Budowa placu zabaw;
 • Podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację zajęć wyrównujących szansę edukacyjne;
 • Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla nauczycieli;

 

Okres trwania projektu Wartość dofinansowania
21 czerwiec 2021 – 20 czerwiec 2023 1 664 068,68 PLN
Zajęcia

Zakres zajęć opracowany został na podstawie analizy problemów na terenie gminy Zblewo w zakresie edukacji wczesnoszkolnej:

 1. Brak wystarczającej ilości miejsc w przedszkolach na terenie gminy;
 2. Duża liczba dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz brak wystarczającego wsparcia w tym zakresie;
 3. Niewystarczające wsparcie rozwoju dzieci oraz ich umiejętności uniwersalnych;
Co oferujemy?

W ramach projektu realizowane będą zajęcia indywidualne dla niepełnosprawnych, a także kursy, których celem jest rozwijanie u przedszkolaków następujących kompetencji:

 • cyfrowych;
 • matematycznych (przy wykorzystaniu gier matematyczno – logicznych);
 • umiejętności rozwiązywania problemów oraz pracy zespołowej;
 • technik uczenia się oraz ogólnej kreatywności;

Każdy rodzaj zajęć realizowany jest w innym wymiarze czasowym – dokładne informacje dostępne są w Biurze Projektu oraz w przedszkolach, w których niniejszy projekt jest realizowany. Kursy te prowadzone będą przez trenerów zewnętrznych, którym asystować będą obecni nauczyciele tych placówek. Dzięki takiemu zabiegowi będą oni mogli przeprowadzać podobne zajęcia w przyszłości samodzielnie.

Na potrzeby projektu podjęte zostaną także poniższe przedsięwzięcia:

 • Zakupiony zostanie sprzęt, który umożliwiać będzie przeprowadzenie bezpiecznych zajęć w 2 salach dydaktycznych – zabawki, meble, wyposażenie kuchni oraz szatni;
 • 6 Ośrodków Wychowania Wczesnoszkolnego udostępni pomieszczenia, w których odbywać będą się zajęcia zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Spełniają one normy prawne dotyczące warunków BHP, sanitarnych oraz oświatowych;
 • Przystosowanie dwóch sal (poprzez remonty, prace wykończeniowe oraz ich dostosowanie do norm wymaganych prawem) w Kleszczewie Kościerskim;
 • Utworzenie placu zabaw – przy powstającym przedszkolu w Zblewie – wraz z bezpieczną nawierzchnią. Na jego terenie odbywać się będzie część zajęć planowanych w ramach niniejszego projektu a także po jego zakończeniu;
 • Zakup niezbędnego wyposażenia dla przedszkoli, które pozwolą na stworzenie odpowiednich warunków dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także rozwijania ich kompetencji – zarówno kluczowych, a także kompetencji uniwersalnych dla wszystkich dzieci.
Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie na podstawie merytorycznych kryteriów, tak aby płeć potencjalnego uczestnika projektu nie była czynnikiem mającym wpływ na jej wynik.

 

Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?

Rodzice, którzy chcieliby aby ich dzieci wzięły udział w projekcie mogą kontaktować się z przedszkolami w gminie Zblewo, które biorą udział w projekcie.

 

Przedszkole Kontakt
Przedszkole Gminne w Zblewie

ul. Główna 14
83-210 Zblewo

Tel: 58 588 43 54
Mail: przedszkolezblewo@wp.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim

ul. Skarszewska 19
83-206 Kleszczewo Kościerskie

Tel. 58 561 68 22
Mail: zspkleszczewo@home.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

ul. Szkolna 3a
83-224 Borzechowo

Tel. 58 588 48 05
Mail: sekretariat@zspborzechowo.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni

ul. Kasztelańska 3
83-210 Bytonia

Tel. 58 560 90 03
Mail: sekretariat@spbytonia.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie

ul. Kościerska 39
83-210 Zblewo

Tel. 58 588 42 29
Mail: szkola@pspzblewo.pl

Zespół Kształcenia i Wychowania Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie

ul. Sportowa 8
83-251 Pinczyn

Tel. 58 588 45 82
Mail: zkiwpinczyn@zkiwpinczyn.pl

 

Dodatkowych informacji można uzyskać także w Biurze Projektu – ich pracownicy gotowi są udzielić wszelkich niezbędnych informacji.

Kontakt

Centrum Usług Wspólnych,

Gmina Zblewo

ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

Tel. 58 588 43 81, E-mail: gmina@zblewo.pl

Więcej informacji:

https://www.zblewo.pl/327,rpo-wp-kompleksowy-program-rozwoju-owp-w-gminie-zblewo

 

 

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA

ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Tel. 12 431 07 05