Moje kompetencje, moje perspektywy

O projekcie

Moje kompetencje, moje perspektywy – projekt realizowany w ramach Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, przez:

 • Firmę: Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
 • Partnerów: Gminę Baboszewo, Gminę Bieżuń, Gminę Miejską Ciechanów, Gminę Gzy, Gminę Ojrzeń, Gminę Opinogóra Górna, Gminę Płońsk, Miasto Płońsk, Miasto Pułtusk, Gminę Regimin, Gminę Świercze, Gminę Załuski, Gminę Pniewy, Gminę Radziejowice, Gminę Raszyn, Gminę Błędów, Gminę Góra Kalwaria, Gminę Żabia Wola, Gminę Brwinów, Gminę Miasta Gostynina, Gminę Jastrząb

 

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie posługiwania się wybranym językiem obcym lub umiejętności i kompetencji cyfrowych u 596 osób (w tym 365 k), dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności osób z grup najbardziej potrzebujących, m.in. osób o niskich kwalifikacjach, osób w wieku powyżej 25 roku życia, osób powyżej 50 roku życia oraz osób mieszkających na wsi, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015 i/lub w RPO WM 2014–2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 625 783,66 zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.02.2019 r. – 31.07.2020 r.

Kursy
KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W Projekcie powstanie 45 grup, w ramach których prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego w gminach, na terenie realizacji projektu, czyli na terenie województwa
mazowieckiego, w powiatach: ciechanowskim, gostynińskim, grodziskim, grójeckim,
piaseczyńskim, płońskim, pruszkowskim, pułtuskim, radomskim, szydłowieckim,
żuromińskim, żyrardowskim.

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 lub 3 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 180 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W Projekcie powstaną 3 grupy, w ramach których prowadzone będą zajęcia z języka niemieckiego w gminach, na terenie realizacji projektu, czyli na terenie województwa
mazowieckiego, w powiatach: płońskim, szydłowieckim, żyrardowskim.

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 lub 3 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 180 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNIK INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNYCH (ICT)

W Projekcie powstanie 17 grup szkoleniowych z obsługi komputera (ICT), w gminach, na terenie realizacji projektu, czyli na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach:
ciechanowskim, płońskim, pruszkowskim, pułtuskim, żuromińskim.

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 10 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 120 godzin.

W ramach szkoleń Uczestnicy nabędą kompetencje cyfrowe w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestników na szkoleniu wynosi 80%.

 

CO OFERUJEMY?
 • udział w kursach języka angielskiego/ niemieckiego zakończonych egzaminem zewnętrznym, dającym możliwość zdobycia certyfikatu,
 • udział w szkoleniach z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT), zakończonych egzaminami zewnętrznym, dającymi możliwość zdobycia certyfikatu,
 • wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe,
 • sale wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne/ komputery (w przypadku szkoleń ICT),
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów/ wykładowców,
 • otwartą i przyjazną atmosferę,
 • popołudniowe, dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Rekrutacja
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych lub językowych.

Preferowane osoby:

 • o niskich kwalifikacjach
 • zamieszkujące na wsi
 • w wieku 50+
 • które dotychczas nie uczestniczyły we wsparciu oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015 i/lub w RPO WM 2014–2020
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

W celu zgłoszenia się do Projektu należy:

 • wypełnić Ankietę rekrutacyjną, której formularz dostępny jest w Punktach rekrutacyjnych oraz naszej stronie,
 • dostarczyć wypełnioną oraz własnoręcznie podpisaną Ankietę rekrutacyjną, w oryginale, do Punktu rekrutacyjnego,
 • samodzielnie, w Punkcie rekrutacyjnym:
  • wypełnić Test diagnostyczny
   lub
   Oświadczenie o braku znajomości języka / Oświadczenie o braku znajomości obsługi komputera i Internetu (w zależności od wybranego rodzaju szkolenia)
  • wypełnić Deklarację gotowości podjęcia (bądź kontynuowania) zatrudnienia – dotyczy osób pobierających świadczenia na podstawie przepisów emerytalno-rentowych

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Kontakt

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków
tel. 500 232 387

Do pobrania