Nowe kompetencje – nowe szanse

O projekcie

Projekt pt. „Nowe kompetencje- nowe szanse” realizowany jest w ramach Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez:

 • firmę Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA oraz
 • partnerów: Gminę Bardo, Gminę Szczytna, Gminę Niechlów, Gminę Prochowice, Gminę Kowary, Gminę Wołów, Gminę Olszyna, Gminę Walim, Gminę Krotoszyce, Gminę Pieszyce, Gminę Niemcza, Gminę Lwówek Śląski

 

CO OFERUJEMY?
 • udział w kursach języka angielskiego/ niemieckiego lub szkoleniach z zakresu obsługi komputera (ICT),
 • wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe,
 • sale wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne/ komputery (w przypadku szkoleń ICT),
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów/ wykładowców,
 • otwartą i przyjazną atmosferę,
 • popołudniowe, dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

1.11.2016-31.01.2018

Kursy
KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W Projekcie powstanie 28 grup, w ramach których prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego w gminach, na terenie realizacji projektu, czyli na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: górowskim, jeleniogórskim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, wołowskim, ząbkowickim, lubańskim, legnickim ziemskim, lwóweckim lub dzierżoniowskim.

 

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 120 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%.

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W Projekcie powstanie 12 grup, w ramach których prowadzone będą zajęcia z języka niemieckiego, w gminach, na terenie realizacji projektu, czyli na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: górowskim, jeleniogórskim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, wołowskim, ząbkowickim, lubańskim, legnickim ziemskim, lwóweckim lub dzierżoniowskim.

 

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 120 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%.

SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA (ICT)

W Projekcie powstanie 10 grup szkoleniowych z obsługi komputera (ICT), w gminach, na terenie realizacji projektu, czyli na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: górowskim, jeleniogórskim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, wołowskim, ząbkowickim, lubańskim, legnickim ziemskim, lwóweckim lub dzierżoniowskim.

 

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 10 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 120 godzin.

W ramach szkoleń Uczestnicy nabędą kompetencje cyfrowe w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestników na szkoleniu wynosi 80%.

 

Rekrutacja
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Do Projektu mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie Kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • osoby dorosłe,
 • osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. dolnośląskiego, w powiatach: górowskim, jeleniogórskim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, wołowskim, ząbkowickim, lubańskim, legnickim ziemskim, lwóweckim lub dzierżoniowskim,
 • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim i/ lub osoby w wieku 50 i więcej lat.
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

W celu zgłoszenia się do Projektu należy:

 • wypełnić Ankietę rekrutacyjną, której formularz dostępny jest w Punkcie rekrutacyjnym oraz naszej stronie,
 • dostarczyć w wyznaczonym terminie rekrutacji (informacja podana w ogłoszeniu) wypełnioną oraz własnoręcznie podpisaną Ankietę rekrutacyjną, w oryginale, do Punktu rekrutacyjnego,
 • samodzielnie, w Punkcie rekrutacyjnym, wypełnić Test diagnostyczny (w przypadku kursów jezykowych) lub Oświadczenie (w przypadku szkoleń z obsługi komputera).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Kontakt

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków
BIURO PROJEKTU W WĄSOSZU
tel. 697 212 430

Gmina Bardo- PUNKT REKRUTACYJNY
Gmina Szczytna- PUNKT REKRUTACYJNY
Gmina Niechlów- PUNKT REKRUTACYJNY
Gmina Prochowice- PUNKT REKRUTACYJNY
Gmina Kowary- PUNKT REKRUTACYJNY
Gmina Wołów- PUNKT REKRUTACYJNY
Gmina Olszyna- PUNKT REKRUTACYJNY
Gmina Walim- PUNKT REKRUTACYJNY
Gmina Krotoszyce- PUNKT REKRUTACYJNY
Gmina Pieszyce- PUNKT REKRUTACYJNY
Gmina Niemcza- PUNKT REKRUTACYJNY
Gmina Lwówek Śląski- PUNKT REKRUTACYJNY

Aktualności
TRWA NABÓR NA I TURĘ SZKOLEŃ I KURSÓW
2017.01.12

Obecnie prowadzimy nabór Uczestników projektu do:

 • 14 grup języka angielskiego,
 • 6 grup języka niemieckiego,
 • 5 grup szkoleniowych z zakresu obsługi komputera.

Szczegółowe informacje dostępne są w Punktach rekrutacyjnych.
Kursy językowe i szkolenia komputerowe zostaną uruchomione w styczniu i lutym 2017 r.

Do pobrania
Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe nr 3/2017/DN na wybór Wykonawcy usługi prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera (ICT) dla uczestników projektu „Nowe kompetencje- nowe szanse”

Data ogłoszenia: 17.01.2017 r. Termin składania ofert: do 25.01.2017 r. do godz. 13.00

Zmiana treści wzoru umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Data dokonania zmiany- 19.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/DN na wybór Wykonawcy usługi realizacji zewnętrznych egzaminów z języka angielskiego i języka niemieckiego dla uczestników projektu „Nowe kompetencje- nowe szanse”

Data ogłoszenia: 17.01.2017 r. Termin składania ofert: do 25.01.2017 r. do godz. 13.00

Zmiana treści wzoru umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Data dokonania zmiany- 19.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/DS na wybór wybór Dostawcy podręczników językowych dla uczestników projektu „Nowe kompetencje- nowe szanse”

Data ogłoszenia: 17.01.2017 r. Termin składania ofert: do 25.01.2017 r. do godz. 13.00

Zmiana treści wzoru umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Data dokonania zmiany- 19.01.2017 r.