Nowe kompetencje – nowe szanse

O projekcie

Projekt pt. „Nowe kompetencje – nowe szanse” realizowany jest w okresie 01.06.2017 – 31.07.2018.

Zapytania ofertowe
Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zgodnych z DIGCOMP
Dostawa podręczników z języków obcych
Przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów językowych zgodnych z ESOKJ
Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera