Wiedza i kompetencje-program rozwoju kompetencji informatycznych mieszkańców województwa podkarpackiego

O projekcie

Projekt „ Wiedza i kompetencje-program rozwoju kompetencji  informatycznych mieszkańców województwa podkarpackiego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez

 • Agencję Ars Event

w partnerstwie

 • z firmą Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
CO OFERUJEMY?
 • udział w kursach z zakresu obsługi komputera (ICT),
 • wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe,
 • sale wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne/ komputery
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów,
 • otwartą i przyjazną atmosferę,
 • popołudniowe, dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć
 • Bezpłatny dostęp do materiałów z zakresu ICT w trybie online na platformie edukacyjnej

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

1.05.2017-30.06.2018

Kursy
SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA (ICT)

W Projekcie powstanie 30 grup szkoleniowych z obsługi komputera (ICT) na terenie województwa podkarpackiego

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 10 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 120 godzin.

W ramach szkoleń Uczestnicy nabędą kompetencje cyfrowe w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego z Uczestników na szkoleniu wynosi 80%.

Rekrutacja
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Do Projektu mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie Kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. podkarpackiego
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie)

 

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

W celu zgłoszenia się do Projektu należy:

 • wypełnić Ankietę rekrutacyjną (Ankieta rekrutacyjna obejmuje dane osobowe oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych), formularz dostępny jest w Punkcie rekrutacyjnym oraz na naszej stronie,
 • dostarczyć w wyznaczonym terminie rekrutacji (informacja podana w ogłoszeniu) wypełnioną oraz własnoręcznie podpisaną Ankietę rekrutacyjną, w oryginale, do Punktu rekrutacyjnego,
 • samodzielnie, w Punkcie rekrutacyjnym, wypełnić Test diagnostyczny.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Kontakt
Kontakt w sprawie rekrutacji: 602 894 117787 977 925
Do pobrania
Zapytania ofertowe
Przeprowadzenie zajęć z zakresu technik komputerowych
"Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zgodnych z ramami DIGCOMP z zakresu technik komputerowych w pięciu obszarach modułowych wraz z dostawą podręczników dla zdających.” Nr PK.ICT.1.2017