Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo

O projekcie

Projekt Gminy Żukowo realizowany wspólnie z Partnerem Centrum Edukacyjnym Idea, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi 03. Edukacja, Działania 03.01 Edukacja przedszkolna

 

Całkowita wartość projektu: 3 171 705,06 PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 695 949,30 PLN (85%)

Okres realizacji: 01.06.2021r. – 23.06.2023r.

 

Celem projektu jest utworzenie 113 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo.

Projekt skierowany jest do 605 dzieci w wieku przedszkolnym oraz do 44 nauczycieli zatrudnionych w oddziałach wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych  nadzorowanych przez Gminę Żukowo.

Działania projektowe realizowane będą w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego (OWP) w Gminie Żukowo przy następujących Szkołach Podstawowych:

 • SP im. Ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie,
 • SP im. Jana Pawła II w Borkowie,
 • SP im. Adama Mickiewiczaw Chwaszczynie,
 • SP im. Remusaw Glinczu,
 • SP im. Jana Pawła II w Leźnie,
 • SP im. Jana Trepczyka w Miszewie,
 • SP im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie,
 • SP im. ppor. Klemensa Wickiegow Pępowie,
 • SP im. Jana Pawła II w Przyjaźni,
 • SP im. ks. Dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie,
 • SP w Tuchomiu.

 

Efektem projektu będzie utworzenie 113 nowych miejsc edukacji przedszkolnej, które zostaną utrzymane po zakończeniu realizacji projektu oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo.

Informacje o realizowanym przedsięwzięciu będzie można uzyskać w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego przy Szkołach Podstawowych objętych projektem.

https://www.zukowo.pl/Projekt_pn_Wsparcie_edukacji_przedszkolnej_w_Gminie_Zukowo,662#sub_mid